วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 7 สิงหาคม 2555

 ตอนเช้า

07.00 น. ยืนหน้าประตูโรงเรียน รับนักเรียน
07.50 น. เข้าแถวหน้าเสาธง
หลังจากนั้น  รอง ผอ. นัดประชุม เกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ มอบหมายให้นักศึกษาฝึกสอนจัดป้ายนิเทศกลางของโรงเรียน และช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ดหน้าห้องเรียน
11.30 น. ตักข้าวอาหารกลางวัน

ตอนบ่าย

13.00 น. เตรียมสื่อการสอนและหาอุปกรณ์จัดบอร์ดวันแม่
15.30 น. 


วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

8 ส.ค. 55

ภาคเช้า
           กิจกรรมหน้าเสาธง ไปซื้ออุปกรณ์มาจัดบอร์ดกลาง  หลังจากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้นป.4/2 เรื่อง The amazing body ครูสอนให้นักเรียนเขียนบรรยายส่วนต่างๆของร่างกายโดยใช้โครงสร้างประโยค I have got............. . หลังจาก ตักข้าวให้นักเรียน

ภาคบ่าย
          จัดบอร์ดกลางวันแม่แห่งชาติ   15.30น. ส่งนักเรียนกลับบ้าน 16.00 น. ถึงเวลากลับบ้าน


วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

7 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
                ยืนหน้าประตูโรงเรียนรับเด็กนักเรียน ทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นรองผู้อำนวยการเรียกประชุมคณะครูและนักศึกษาฝึกสอน เพื่อแจ้งชี้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมอบหมายให้นักศึกษาฝึกสอนทุกคนจัดบอร์ดกลางเกี่ยวกับวันแม่ โดยเอกภาษาอังกฤษเป็นตัวนำในการจัดและช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ดหน้าห้องประจำชั้นด้วย หลังจากนั้น ตักข้าวให้นักเรียน

ภาคบ่าย
               เตรียมสื่อในการสอน และจัดหาอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดวันแม่   15.30 น. ส่งนักเรียนกลับบ้าน 16.00 น . ถึงเวลากลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แผนการปฏิบัติงานขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

 วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ตอนเช้า

07.00 น.  ถึงโรงเรียน
07.50 น. เข้าแถวหน้าเสาธง
หลังจากนั้น เข้าพบผู้อำนวยและครูพี่เลี้ยงเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับตารางสอน ครูพี่เลี้ยงอธิบายรายวิชาและ บอกว่าบุคคลิกภาพนักเรียนห้องนั้นเป็นอย่างไร
11.30 น. พักเที่ยง ตักข้าวให้นักเรียน

ตอนบ่าย

อ่านหนังสือและเตรียมแผนการสอน ของวันพรุ่งนี้
15.30 น. ส่งนักเรียนกลับบ้าน
16.00 น. ถึงเวลากลับบ้าน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปบทเรียน 111 ก.ค.55

      วันนี้มาทบทวนการสร้าง blog จากที่ลืมๆ blog เดิม ก็ได้ความรู้ใหม่ๆและทวบทวนความจำ และอาจารย์ยังสอนเกี่ยวกับการเพิ่มลิงค์เพื่อน เพิ่มปฎิทิน เพิ่มนาฬิกา ทำให้นู๋ได้รับความรู้มากมาย จากในการเรียนของวันนี้  นู๋ขอขอบคุนอาจารย์อรดา มากๆๆค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Techniques for learning English.

We must practice a lot surfing vocabulary practice sentences. When they do not get the car to the three research knowledge from different sources, including books, video games, many other have to practice our English level. Three of the cars acquired knowledge developing.Learning English is not difficult. We must practice frequently.

Some memory techniques

I promised to tell you about how I learned something in Chinese that I'll never forget. It may give you a good idea about how to remember difficult words in English, it's not about learning Chinese! My wife's nephew is actually learning Chinese and when we were visiting in the Summer he showed me his Chinese learning CD-ROM. One exercise involved listening to a sentence and repeating it into a microphone. The computer would tell you if your pronunciation was correct. Now I don't believe for one second that a computer can judge a person's accent - when I try the exercise with the English programs we have at work, I never manage to persuade the computer that my accent is correct. And I'm English, for goodness' sake! Computers obviously aren't trained to recognise my Birmingham accent.


But this exercise proved to be useful for another, unrelated reason. By trying to get the correct pronunciation, I must have repeated the sentence at least thirty times. And after a short while, I realised that it sounded a little like an English word, a vulgar one at that, "bullshitter", which is slang for a person who tells lots of lies or exagerations (mythomane).

So now I have two good ways of remembering the sentences, one, repetition and two, a mnemonic link. This will work for you in English. If you repeat something often enough, you will remember it. And if you can relate it to something you already know, even better. There's a joke website that states that "ail ou radis?" sounds like "are you ready?" in English. Although this site is just for fun, the principles are really effective.

This is the the link:
So learning can be fun, even if repetition is the best way to remember new words